Međunarodna konferencija

MEDIJI, DEMOKRATIJA, POPULIZAM 2017

 

Ključne informacije

Lokacija: Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Datum: 9. i 10. novembar 2017.

Tema konferencije: Mediji kao podsticaj i posrednik populizma

Rok za prijavu izlaganja: 31. avgust 2017.

 

Populizam je savremen globalni, politički i kulturalni fenomen koji vremenom sve više dobija na važnosti i postaje sve urgeniji problem, posebno imajući u vidu trenutne autoritarne i desničarske tendenicje kako u Evropi, tako i Americi. Uprkos tome, kada je u pitanju definicija populizma, akademici se slažu da se ne slažu. Perspektive variraju od razumevanja populizma kao par exellence političke operacije (Laklau), strategije, pokreta ili komunikacionog, odnosno političkog stila (Najt) do perspektiva koje pristupaju populizmu kao ideologiji ili diskursu. Pitanje da li prihvatiti populizam kao strategiju ili kao ideologiju, ostaje dominantno u akademskim raspravama.

Međunarodna konferencija MEDIJI, DEMOKRATIJA, POPULIZAM: Mediji kao podsticaj i posrednik populizma, otvara teorijsku i stručno kompetentnu debatu o populističkom diskursu medija, kao vodećem trendu ne samo zemalja u tranziciji već i evropskog društvenog i medijskog pejsaža. Konferencija će predstaviti niz studija slučaja o odnosu medija i političara u vremenu političkih nestabilnosti: od parlamentarnih predsedničkih izbora, do političkih tenzija, i globalnih izazova kao što su terorizam i migracije. Konferencija će pružiti mogućnost za sučeljavanje evropskih kao i van evropskih i globalnih iskustava u domenu istraživanja neetičkih medijskih praksi, interakcije medija i političara, novinskog izveštavanje, kao i (zlo)upotreba kulturalnih izvedbi, kao i odgovor umetnika na populizam.

Poziv za učešće